Als u een eigen bedrijf begint, moet u al uw inkomsten opgeven aan de Belastingdienst. Wilt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek? Dan moet u ook de uren die u besteedt aan uw bedrijf bijhouden voor de Belastingdienst. Het gaat dan om alle uren die u heeft besteed aan uw eigen bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uren besteed aan het werven van klanten, boekhouding, studie of overleg met financiers. Houd er rekening mee dat UWV de ondernemersaftrek optelt bij uw winst.

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten niet opgeef aan de Belastingdienst?

Uw opgaven aan UWV en de Belastingdienst worden achteraf met elkaar vergeleken. Als blijkt dat er verschillen zijn, heeft dat voor u gevolgen. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Of u moet te weinig betaalde belasting alsnog aan de Belastingdienst betalen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies in het Handboek voor ondernemen.