Als u start als zelfstandige geeft u dit aan ons door, samen met een schatting van uw inkomsten. Als u naast uw uitkering werkt als zelfstandige, verrekenen wij een deel van uw winst achteraf met de Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Zolang niet bekend is wat uw winst is, is de hoogte van uw uitkering een schatting. Wij bepalen de definitieve uitkering op basis van uw winstcijfers, die wij van de Belastingdienst krijgen. Hebben wij u te veel betaald? Dan betaalt u het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u zo snel mogelijk het nog te ontvangen bedrag. Wij doen dit om te voorkomen dat u achteraf veel geld moet terugbetalen. Als het nodig is, passen wij uw uitkering aan.

Na 5 jaar kijken wij of we uw uitkering definitief moeten aanpassen. Wij kijken dan naar de gemiddelde winst in de afgelopen 3 jaar.

  • Heeft u een WIA- of Wajong-uitkering? Dan kijken wij of we uw uitkering beĆ«indigen.
  • Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Dan kijken wij of we uw uitkering beĆ«indigen of dat wij uw arbeidsongeschiktheidsklasse definitief verlagen.

Heeft u een Wajong-uitkering? En wilt u meer weten over de hoogte van uw uitkering en het garantiebedrag? Kijk dan op De hoogte van mijn Wajong-uitkering als ik zelfstandige ben.

Ik stop met mijn eigen bedrijf

Besluit u te stoppen met uw bedrijf? Dan krijgt u weer uw oude uitkering.