Als u start als zelfstandige geeft u dit aan ons door, samen met een schatting van uw inkomsten. Als u naast uw uitkering werkt als zelfstandige, verrekenen wij een deel van uw winst achteraf met de Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Zolang niet bekend is wat uw winst is, is de hoogte van uw uitkering een schatting. Wij bepalen de definitieve uitkering op basis van uw winstcijfers, die wij van de Belastingdienst krijgen. Hebben wij u te veel betaald? Dan betaalt u het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u zo snel mogelijk het nog te ontvangen bedrag. Wij doen dit om te voorkomen dat u achteraf veel geld moet terugbetalen. Als het nodig is, passen wij uw uitkering aan.

Na 3 jaar bekijken wij of we uw uitkering definitief moeten aanpassen. Dit kan ook eerder dan 3 jaar zijn, bijvoorbeeld als u directeur-grootaandeelhouder bent en u uzelf een vast inkomen betaalt. Of langer dan 3 jaar, bijvoorbeeld als uw inkomsten per jaar erg wisselen.

Heeft u een Wajong-uitkering? En wilt u meer weten over de hoogte van uw uitkering en het garantiebedrag? Kijk dan op De hoogte van mijn Wajong-uitkering als ik zelfstandige ben.

Ik stop met mijn eigen bedrijf

Besluit u te stoppen met uw bedrijf? Dan krijgt u misschien weer uw oude uitkering. Mogelijk moeten wij hiervoor opnieuw beoordelen in hoeverre u niet meer kunt werken. Beoordelen wij dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd? Dan verandert ook de hoogte van uw uitkering. U heeft dan geen recht meer op uw oude uitkering.