Gevolgen uitkering als ik eigen bedrijf start

Als u start als zelfstandige geeft u dit aan ons door, samen met een schatting van uw inkomsten. Uw inkomsten verrekenen wij dan met uw Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering. Wij doen dit om te voorkomen dat u achteraf veel geld moet terugbetalen. Als het nodig is, passen wij uw uitkering aan.

Na 3 jaar bekijken wij of we uw uitkering definitief moeten aanpassen. Dit kan ook eerder dan 3 jaar zijn, bijvoorbeeld als u directeur-grootaandeelhouder bent en u uzelf een vast inkomen betaalt. Of langer dan 3 jaar, bijvoorbeeld als uw inkomsten per jaar erg wisselen.

Ik stop met mijn eigen bedrijf

Besluit u te stoppen met uw bedrijf? Dan krijgt u misschien weer uw oude uitkering. Mogelijk moeten wij hiervoor opnieuw beoordelen in hoeverre u niet meer kunt werken. Beoordelen wij dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd? Dan verandert ook de hoogte van uw uitkering. U heeft dan geen recht meer op uw oude uitkering.