Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die u moet terugbetalen. U krijgt hier maximaal 10 jaar de tijd voor. U begint meteen met terugbetalen als u het krediet heeft gekregen.

U hoeft het voorbereidingskrediet niet terug te betalen als u al kosten heeft gemaakt en UWV u het starterskrediet weigert.

Let op: als u zelf de aanvraag voor een starterskrediet intrekt, moet u het voorbereidingskrediet wel terugbetalen.