Als de curator dat aan u vraagt, moet u blijven werken totdat uw dienstverband voorbij is. U ontvangt van ons een brief waarin staat op welke datum uw dienstverband stopt. Deze brief krijgt u nadat wij uw aanvraag voor de uitkering hebben ontvangen.

Begint u tijdens uw opzegtermijn bij een andere werkgever? Dan moet de curator hiervoor toestemming geven.

Daarna geeft u deze wijziging aan ons door met het formulier Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever.