Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Omschrijving Bedrag

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Dit is een nettobedrag.

€ 177,68