Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2019

Omschrijving Bedrag (netto)

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het is nog niet bekend hoe hoog het bedrag is in 2019. Naar verwachting zal dit in juli 2019 bekend worden.