Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 256,54 per dag
Maximummaandloon € 5.579,66 per maand

Dit zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Het maximumdagloon berekent u door het maximummaandloon te delen door 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).