Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 juli 2021

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 225,57 per dag
Maximummaandloon € 4.906,15 per maand

Dit zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).