Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.
€ 274,44

Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Krijgt u een uitkering van ons? Dan staat het nettobedrag op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.