Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV) 2021

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.
€ 225,57

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedrag noemen.