Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Houd u aan de afspraken in het werkplan

Met de arbeidsdeskundige of adviseur werk heeft u een werkplan opgesteld. Hierin staan alle afspraken die u met ons heeft gemaakt over het vinden en houden van werk. U moet zich houden aan deze afspraken.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de afspraken houd?

Als u zich niet aan de afspraken in uw werkplan houdt, kan uw uitkering worden verlaagd. Komt u in een situatie dat u zich niet aan de afspraken kunt houden? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen bekijken of het nodig is om nieuwe afspraken te maken die beter passen bij uw situatie.