Voordelen voor mijn werkgever

Hieronder een overzicht van vergoedingen en regelingen die het aantrekkelijk maken voor een werkgever om u aan te nemen. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op Voordelen en regelingen voor werkgevers.

Loonkostenvoordeel

Bent u een oudere werknemer en/of bent u een werknemer met een arbeidsbeperking? En bent u op of na 1 januari 2018 gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? Dan kan uw werkgever misschien een tegemoetkoming voor u krijgen. Kijk voor meer informatie bij Het loonkostenvoordeel (LKV).

Een uitkering bij ziekte (no-riskpolis)

Als u ziek wordt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Als u Wajong heeft, krijgt uw werkgever voor het loon dat hij aan u doorbetaalt een vergoeding via de Ziektewet-uitkering. Dit heet de no-riskpolis.

Loondispensatie

Kunt u minder werk aan dan andere medewerkers? Dan is het mogelijk dat uw werkgever u tijdelijk minder loon betaalt. Dit heet loondispensatie. Wij betalen u dan een aanvullende Wajong-uitkering.

Vergoeding van extra kosten

Heeft u aanpassingen op uw werkplek nodig om uw werk goed te kunnen doen? Bijvoorbeeld een aangepast bureau of een aangepaste machine? Uw werkgever kan daarvoor een vergoeding krijgen. Sommige voorzieningen of hulpmiddelen krijgt u zelf vergoed van UWV.

Regelhulp financieel CV

Een werkgever kan misschien gebruikmaken van vergoedingen en praktische regelingen als hij u in dienst neemt. Met de ‘Regelhulp financieel CV’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u zien of dat geldt voor de werkgever die u in dienst wil nemen.