Een opleiding volgen

Stage lopen tijdens mijn opleiding

Volgt u tijdens uw opleiding een stage? En krijgt u daar een vergoeding voor? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Geef daarom altijd aan ons door dat u stage gaat lopen. Geef ook het loon of de stagevergoeding door. Dit doet u met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’. Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend is, of had kunnen zijn.

Let op: Is de stagevergoeding alleen een onkostenvergoeding? Dan blijft uw uitkering hetzelfde. Is dat niet het geval? Dan betekent dit dat u inkomsten uit werk krijgt. We passen dan uw uitkering aan. Met de rekenhulp berekent u het bedrag van uw bruto-uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft