Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar werk? Dan kan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk u aanmelden bij een re-integratiebedrijf. Een adviseur van het re-integratiebedrijf helpt u dan met het vinden van werk dat bij u past. Dat kan ook een leerwerkplek of een stageplek zijn.

Kan ik zelf een re-integratiebedrijf kiezen?

U kunt samen met een arbeidsdeskundige of een adviseur werk een re-integratiebedrijf kiezen. Dit kan alleen een re-integratiebedrijf zijn, waarmee UWV een overeenkomst heeft. Samen met de re-integratiedeskundige stelt u een plan op hoe u weer werk gaat vinden. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u daar meteen mee beginnen. UWV betaalt de kosten van het re-integratiebedrijf.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over mijn re-integratiebedrijf?

Bespreek dit eerst met uw re-integratiebedrijf. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij kan dan samen met u in gesprek gaan met het re-integratiebedrijf. U kunt daarna ook een klacht indienen bij het re-integratiebedrijf.