Heeft u een brief met een definitieve beslissing ontvangen, waarin staat dat u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen? Dan heeft u een gesprek met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij is uw vaste contactpersoon. Wat u bespreekt, hangt af van uw situatie:

  • Kunt u nu al werken? Dan bespreekt u wat u nodig heeft om werk te vinden.
  • Kunt u nu niet werken, maar in de toekomst misschien wel? Dan bespreekt u hoe u dat doel gaat bereiken. Bijvoorbeeld door: 
    • een stage of opleiding te gaan volgen; 
    • uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken; 
    • te werken aan uw persoonlijke- of werknemersvaardigheden. 
  • Zit u nog op school of volgt u een opleiding? En wilt u daarna nog een andere opleiding volgen? Of wilt u daarna op zoek naar werk? Dan bespreekt u wat u hiervoor nodig heeft.

De afspraken die u met de arbeidsdeskundige of adviseur werk maakt, komen in uw werkplan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Na het gesprek

Als u het niet eens bent met uw werkplan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, staat in uw werkplan.