De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. In de sociale werkvoorziening (SW) wordt het werk aangepast aan uw mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Het is daarom niet meer mogelijk om een WSW-indicatie aan te vragen. U kunt misschien wel hulp bij studie of werk krijgen van de organisatie waarvan u uw uitkering krijgt (gemeente of UWV).

  • Had u op 31 december 2014 al een WSW-indicatie en een WSW-dienstverband? En werkte u bij een SW-bedrijf of met subsidie bij een werkgever? Dan moet uw gemeente of SW-bedrijf uiterlijk 16 weken voordat uw WSW-indicatie verloopt een herindicatie voor u aanvragen bij UWV. Met een herindicatie blijft het mogelijk om u te plaatsen of te herplaatsen in een WSW-dienstverband.
  • Had u op 31 december 2014 wel een WSW-indicatie, maar geen WSW-dienstverband? Dan kan uw gemeente u geen WSW-dienstverband meer aanbieden. U kunt misschien wel hulp bij studie of werk krijgen van de organisatie waarvan u uw uitkering krijgt (gemeente of UWV). U blijft in het doelgroepregister staan. Misschien kunt u een positief Advies indicatie beschut werk krijgen. U vraagt een Advies indicatie beschut werk aan met het formulier ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’.
Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen