Als u (meer of minder) gaat werken, verandert meestal de hoogte van uw uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale bruto inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Voorschot op uw uitkering

Als wij nog niet zeker weten hoe hoog uw uitkering wordt, dan zetten wij deze om in een voorschot. Om de hoogte van het voorschot te bepalen, schatten wij in hoe hoog uw inkomsten de komende periode (meestal 6 maanden) ongeveer zijn. Wij berekenen dan hoe hoog uw uitkering ongeveer wordt. Wij bellen u om dit met u te bespreken.

Blijkt achteraf dat u te weinig voorschot van ons heeft gekregen? Dan krijgt u een nabetaling. Heeft u te veel voorschot ontvangen? Dan moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. U krijgt hierover dan een brief.

Als uw inkomsten hoger worden, kan dit gevolgen hebben voor toeslagen van de Belastingdienst en regelingen die voor u gelden. Lees meer opĀ Toeslagen van de Belastingdienst.