Als u een eigen bedrijf heeft, dan kunnen uw inkomsten per maand verschillen. Daarom geeft u aan het begin van het jaar een schatting aan ons door van uw inkomsten in dat jaar. Dit bedrag delen wij door 12. Dit geschatte maandbedrag verrekenen wij dan met uw Wajong-uitkering.

Uitkering als voorschot

Wij betalen uw uitkering als voorschot. Dit bedrag kunnen wij aanpassen. Bijvoorbeeld als u meer of minder gaat verdienen. Wij bekijken 1 keer per jaar of u te veel of te weinig uitkering heeft gehad. Dit doen wij met de gegevens van uw belastingaangifte. Deze krijgen wij van de Belastingdienst. Als u te veel uitkering heeft gehad, moet u een bedrag aan ons terugbetalen. Heeft u te weinig uitkering gehad, dan krijgt u een bedrag van ons.

Hoe berekent UWV mijn uitkering vanaf 1 januari 2021?

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels van de Wajong veranderd. Wij verrekenen uw (geschatte) inkomsten nu op een nieuwe manier.

  • Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan is uw Wajong-uitkering maximaal 70% van het minimum(jeugd)loon. Wij verrekenen 70% van uw inkomsten met uw Wajong-uitkering. Dit betekent dat u 30 cent overhoudt van elke euro die u verdient.
  • Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan is uw Wajong-uitkering maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon. Wij verrekenen 75% van uw inkomsten met uw Wajong-uitkering. Dit betekent dat u 25 cent overhoudt van elke euro die u verdient.

Wat als mijn uitkering met de nieuwe regels lager is?

Het kan zijn dat uw uitkering met de nieuwe regels lager is. Had u in december 2020 en januari 2021 inkomsten naast uw Wajong-uitkering? Dan heeft u recht op een minimumbedrag: uw garantiebedrag.

Wij berekenen uw garantiebedrag als volgt:

Stap 1: Wij hebben berekend hoe hoog uw inkomsten in 2021 waren naast uw Wajong-uitkering. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk of een andere uitkering. Dit bedrag delen wij door 12. Dat is het bedrag dat u gemiddeld per maand verdiende in 2021.

Stap 2: Met dit bedrag berekenen wij de hoogte van uw Wajong-uitkering volgens de regels van vóór 1 januari 2021. De uitkomst hiervan is uw garantiebedrag. U heeft over de hoogte van dit bedrag al een brief gekregen.

Let op: Als u Wajong 2015 heeft, kunt u geen garantiebedrag krijgen. Als u dan inkomsten heeft naast uw Wajong-uitkering, wordt uw uitkering met de nieuwe regels nooit lager.

Wat gebeurt er zolang er nog geen garantiebedrag voor mij is berekend?

Zolang wij uw garantiebedrag niet kunnen berekenen, blijft uw voorschot gelijk aan het voorschot van december 2020. Zodra uw garantiebedrag bekend is, vergelijken wij dit met uw Wajong-uitkering. Blijkt achteraf dat uw garantiebedrag hoger was dan uw Wajong-uitkering? Dan krijgt u van ons een nabetaling.

Wanneer krijg ik meer informatie van UWV over mijn uitkering?

  • In 2021 heeft u een brief gekregen met de beslissing hoe hoog uw definitieve Wajong-uitkering is over het jaar 2020. Deze uitkering is berekend met de oude regels.
  • In 2022 krijgt u een beslissing volgens de nieuwe regels. Hierin staat hoe hoog het garantiebedrag is dat voor u geldt. En hoe hoog de definitieve uitkering over het jaar 2021 is.

Meer informatie over een eigen bedrijf en Wajong leest u op Bedrijf starten met Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet.