Heeft UWV beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Dan krijgt u een Wajong-uitkering van 75% van het minimum(jeugd)loon. Tussen uw 18e en 21e jaar berekenen wij uw uitkering op basis van het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon gaat elk jaar dat u ouder wordt een stukje omhoog. Vanaf uw 21e jaar berekenen we uw uitkering op basis van het minimumloon.

Hogere uitkering als u hulp nodig heeft

Heeft u langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden? Dan kunt u misschien een hogere uitkering krijgen. Kijk voor meer informatie op Hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging.

Misschien toch werken?

Wij verwachten niet dat u actief op zoek gaat naar werk. Maar ziet u zelf mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te doen? Dan kan dat natuurlijk altijd. Geef dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn, aan ons door.

Als u gaat werken, gaan uw totale inkomsten altijd omhoog. Wij verrekenen 75% van uw inkomsten met uw Wajong-uitkering. Dit betekent dat u 25 cent overhoudt van elke euro die u verdient. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale bruto-inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Let op: Sinds 1 januari 2021 is de manier waarop wij uw Wajong-uitkering berekenen veranderd. Heeft u oude Wajong of Wajong 2010? En heeft u inkomsten naast uw uitkering? Dan kan het zijn dat uw uitkering lager is geworden. U heeft dan recht op een garantiebedrag. U leest hierover meer op Wat is het garantiebedrag?