Als u (nog) geen betaald werk heeft, maar u houdt zich wel aan de afspraken die in uw werkplan staan, dan ontvangt u een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon.

Gaat u (meer) werken? Dan gaan uw totale inkomsten altijd omhoog. U houdt van iedere euro die u verdient 30 cent over.

Wilt u alvast berekenen hoe hoog uw totale bruto-inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Bekijk dan de Rekenhulp Wajong. Let op: Als uw inkomsten hoger worden, dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor u gelden.

Let op: Sinds 1 januari 2021 is de manier waarop wij uw Wajong-uitkering berekenen veranderd. Heeft u oude Wajong of Wajong 2010? En heeft u inkomsten naast uw uitkering? Dan kan het zijn dat uw uitkering lager is geworden. U heeft dan recht op een garantiebedrag. U leest hierover meer op Wat is het garantiebedrag?