Komen uw totale gezinsinkomsten onder het sociaal minimum? Dan kunt u mogelijk een toeslag van UWV krijgen.

Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. 

Aanvragen toeslag van UWV