Als u (meer) inkomsten heeft uit werk, kan de hoogte van uw Wajong-uitkering veranderen. Wij trekken uw inkomsten uit werk voor een deel van uw Wajong-uitkering af. Uw Wajong-uitkering wordt dan lager, maar uw totale inkomsten worden meestal hoger. Als het nodig is, houdt u ondersteuning bij werk.

Uw Wajong-uitkering stopt pas als u 5 jaar heeft gewerkt én na die 5 jaar tenminste 75% van het minimum(jeugd)loon verdient. Daarnaast geldt dat u geen hulp meer nodig heeft bij uw werk. Als u weer ziek wordt of uw werk stopt, krijgt u gewoon weer Wajong. U leest hier meer over op Opnieuw Wajong als mijn gezondheid verslechtert.

Geef het altijd aan ons door als u inkomsten heeft uit werk. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is, of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft