Als u geen geldige verblijfsvergunning meer heeft, dan stopt uw Wajong-uitkering. U hoeft niet aan ons door te geven dat uw verblijfsvergunning niet meer geldig is. Wij krijgen deze informatie van de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u weer een geldige verblijfsvergunning heeft, kunt u uw Wajong-uitkering misschien terugkrijgen. Kijk voor meer informatie op Opnieuw Wajong bij andere wijzigingen in mijn persoonlijke-, werk- of inkomenssituatie.

Lees meer over verblijfsvergunningen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).