Ik ga in een land buiten Nederland wonen

Als u naar een land buiten Nederland verhuist, dan krijgt u meestal geen Wajong meer. Geef een verhuizing naar het buitenland altijd aan ons door. Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn. Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land u verhuist.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Misschien toch een Wajong-uitkering?

In de volgende situaties kunt u misschien wel een Wajong-uitkering houden:

  • U heeft een medische behandeling nodig in een ander land dan Nederland.
  • U heeft in het buitenland meer mogelijkheden om weer aan het werk te gaan of te re-integreren.
  • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar een ander land te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

Geldt een van deze situaties voor u? Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar het buitenland verhuist? Stuur dan een brief naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Schrijf in die brief waarom u uw Wajong-uitkering wilt behouden. Wij beoordelen altijd hoe de situatie voor u is. Wij laten u dan weten of de hulp bij werk of uw uitkering in het buitenland wordt voortgezet.