Welke soorten ondersteuning zijn er?

Wat is een Indicatie banenafspraak?

U kunt een Indicatie banenafspraak krijgen als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever, maar door uw ziekte of handicap niet in staat bent het minimum(jeugd)loon te verdienen. Ook niet als u werkt met een voorziening, zoals een aangepaste werkplek.

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft deze beperkingen door uw ziekte of handicap waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden.
  • De gemeente begeleidt u naar werk of heeft dit gedaan.
  • U volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo.
    Let op: wij beoordelen uw aanvraag dan meestal zonder dat u een gesprek heeft met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV.

Hulp van de gemeente

Krijgt u een Indicatie banenafspraak? Dan kan de gemeente u helpen bij het vinden van werk. Ga met uw Indicatie banenafspraak naar uw gemeente om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat is de banenafspraak en het doelgroepregister?

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze voor meer banen gaan zorgen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak heet de banenafspraak. Als u een Indicatie banenafspraak heeft, valt u onder de doelgroep van de banenafspraak. Wij nemen u dan op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans om werk te vinden. Het is voor werkgevers namelijk financieel aantrekkelijk om u in dienst te nemen of te houden.

Voordelen Indicatie banenafspraak

Voor werkgevers zijn er regelingen om mensen met een Indicatie banenafspraak in dienst te nemen of te houden. Bijvoorbeeld:

Wilt u weten welke regelingen er zijn voor een werkgever die u in dienst neemt? Bekijk dan de ‘Regelhulp financieel CV’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).