U kunt een Indicatie banenafspraak krijgen als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever. Maar het lukt u niet om het minimum(jeugd)loon te verdienen door uw ziekte of handicap. Ook niet als u werkt met een voorziening, zoals een aangepaste werkplek.

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw ziekte of handicap duurt waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden.
  • U bent nog niet opgenomen in het doelgroepregister.
  • U volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo. Let op: Volgt of volgde u vso of pro? Dan beoordelen wij uw aanvraag meestal zonder dat u een gesprek heeft met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV.

U kunt misschien ook een Indicatie banenafspraak krijgen als u geen vso of pro volgt of volgde. Maar dan hebben wij wel extra informatie van u nodig. Bijvoorbeeld over de datum waarop uw ziekte of handicap door een arts is vastgesteld.

Hulp van de gemeente

Krijgt u een Indicatie banenafspraak? Dan kan de gemeente u helpen bij het vinden van werk. Ga met uw Indicatie banenafspraak naar uw gemeente om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat is de banenafspraak en het doelgroepregister?

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze voor meer banen gaan zorgen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak heet de banenafspraak. Als u een Indicatie banenafspraak heeft, valt u onder de doelgroep van de banenafspraak. Wij nemen u dan op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans om werk te vinden. Het is voor werkgevers namelijk financieel aantrekkelijk om u in dienst te nemen of te houden.

Voordelen Indicatie banenafspraak

Voor werkgevers zijn er regelingen om mensen met een Indicatie banenafspraak in dienst te nemen of te houden. Bijvoorbeeld: