Een Advies Indicatie beschut werk is een advies van UWV aan de gemeente. Hierin staat of u alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken.

Wanneer kan ik een positief advies krijgen?

Als u op uw Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen aangeeft dat u een Advies indicatie beschut werk wilt, dan bekijken wij het volgende:

  • Of u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek kunt werken.
  • Of een gewone werkgever deze begeleiding en aanpassingen niet kan bieden. Ook niet met hulp van de gemeente of UWV.

Advies aan uw gemeente

Krijgt u van ons een positief Advies indicatie beschut werk? Dan kunt u met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist dan of u een beschutte werkplek krijgt.

Let op: Heeft u in de afgelopen 12 maanden al een Advies indicatie beschut werk van UWV gekregen? Dan kunt u dit in deze periode alleen opnieuw aanvragen als uw situatie sinds dat advies is veranderd.