Heeft UWV beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? En voldoet u aan de voorwaarden van Wajong 2015? Dan ontvangt u een brief met een beslissing, waarin staat dat u een Wajong-uitkering krijgt van UWV. Dit is een uitkering van 75% van het minimum(jeugd)loon. Kijk voor meer informatie op Mijn geldzaken tijdens Wajong.

De betaling van mijn Wajong-uitkering

Hebben wij beslist dat u een Wajong-uitkering krijgt? Dan krijgt u de eerste uitkering meestal op de eerstvolgende betaaldatum.

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Deze staan rond de 20e van de maand voor u klaar.

Bekijken betaalspecificatie

Als ik geen Wajong-uitkering (Wajong 2015) krijg

U krijgt geen Wajong-uitkering als u:

  • nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft;
  • ondanks uw ziekte of handicap het minimum(jeugd)loon kunt verdienen;
  • niet voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015.

U kunt dan geen hulp bij werk of inkomsten krijgen van UWV, maar misschien wel van uw gemeente. Ga met de beslissing naar uw gemeente om uw mogelijkheden te bespreken.