Heeft UWV beoordeeld dat u nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft? Maar dat u door uw ziekte of handicap niet het minimum(jeugd)loon kunt verdienen? Dan ontvangt u een brief met de beslissing, waarin staat dat u een Indicatie banenafspraak krijgt en dat wij u opnemen in het doelgroepregister. Met een Indicatie banenafspraak kunt u hulp van uw gemeente krijgen bij het vinden van werk. Ga met uw indicatie naar uw gemeente om uw mogelijkheden te bespreken.

Als ik geen Indicatie banenafspraak krijg    

Staat in de brief met de beslissing dat u nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft? En kunt u ondanks uw ziekte of handicap het minimum(jeugd)loon verdienen? Dan krijgt u geen Indicatie banenafspraak. U wordt dan niet opgenomen in het doelgroepregister.

U kunt met uw gemeente bespreken of u misschien toch hulp kunt krijgen bij het vinden van werk. Of dat u een uitkering kunt krijgen via de gemeente.