Ruimte voor menselijke maat in dienstverlening

Met de UWV Strategie 2021-2025 (pdf, 2 MB) formuleert UWV een duidelijke focus waar we ons de komende jaren op gaan richten. De strategie benoemt de accenten om invulling te geven aan de bedoeling van UWV: een samenleving waarin iedereen meedoet. De strategie is ambitieus en vraagt een flinke inspanning van onze organisatie. We hebben er vertrouwen dat onze medewerkers hier een goede invulling aan zullen geven. In ons handelen zullen we steeds de koers naar 2025 als uitgangspunt nemen; een ambitie die vaststaat.