Bedrijfsonderdelen

SMZ

Soms kunnen mensen door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer werken. De professionals van onze divisie Sociaal Medische Zaken beoordelen tot welke werkzaamheden iemand nog wél in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling geven ze ook aan welk type werk passend is. Zo leveren ze de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. En als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, dan vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering. UWV adviseert ook gemeenten over de participatiemogelijkheden van hun klanten.

Deskundigenoordeel

Het kan gebeuren dat een werkgever en zijn zieke werknemer van mening verschillen over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer, over de re-integratie-inspanningen van de werknemer of werkgever, of over passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer. In zulke gevallen kan UWV op aanvraag één van beide partijen tegen vergoeding een onafhankelijk oordeel leveren, dit is het deskundigenoordeel.

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige richtlijnen

Bij de beoordeling maken onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen gebruik van richtlijnen en verzekeringsgeneeskundige protocollen. Verzekeringsgeneeskundige protocollen zijn te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de arbeidsdeskundige richtlijnen staan op de site van Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).