Samenwerken

We kunnen onze taken niet alleen uitvoeren. We zoeken constant de samenwerking met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, klanten en experts.

Samen met gemeenten

UWV zoekt in de 35 arbeidsmarktregio’s actief de samenwerking met gemeenten op. We richten ons daarbij op het ondersteunen van elkaars dienstverlening, het benutten van elkaars expertise en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Samen met werkgevers

Werkgevers zijn onze onmisbare partners om klanten aan een baan te kunnen helpen. Samen met gemeenten richten we voor 35 arbeidsmarktregio’s Werkgeversservicepunten in. We focussen ons meer en meer op het aan het werk helpen van werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben.

Loonaangifteketen

UWV Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we niet alleen zelf, we stellen ze ook beschikbaar aan derden.

Verzekeringsgeneeskunde en arbeidsdeskundigheid

Om onze verzekeringsgeneeskundige kennis te onderhouden, hebben we een Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde opgericht. Om de arbeidsdeskundigheid te professionaliseren en verder wetenschappelijk te onderbouwen, hebben wij samen met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht.