Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is daardoor komen te vervallen. Het belangrijkste doel van de Woo is dat de overheid actief belangrijke documenten openbaar maakt en beschikbaar stelt. Ook kunt u op grond van de Woo aan UWV verzoeken om bepaalde documenten openbaar te maken (Woo-verzoek).

Publicaties van documenten

UWV publiceert al veel belangrijke documenten. Hieronder wordt u verwezen naar deze documenten.

Jaarverslagen

Hier vind je alles over de jaarverslagen

NOW-registers

Hier vind je alles over de NOW-registers

Kennis, cijfers en onderzoek

Hier vind je alles over Kennis, cijfers en onderzoek

Woo-besluiten

Hier vind je alles over de Woo-publicaties