Werkloosheid

Maandelijks brengen UWV en CBS een persbericht uit over de ontwikkelingen van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen. 

UWV publiceert dan ook de maandelijkse landelijke en regionale nieuwsflits. Deze nieuwsflits geeft een beeld van de actuele stand van zaken op de (regionale) arbeidsmarkt.