Subsidiethema 2018 Arbeidsparticipatie en technologie

Publicatiedatum: 05 dec 2018

Technologische hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken.

Uit in 2016 en 2017 uitgevoerd onderzoek door Technopolis Group en SEOR(pdf, 5 MB) en het Athena Instituut (VU)(pdf, 2 MB) blijkt dat technologie veel concrete kansen(pdf, 242 kB) biedt voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld via veelbelovende toepassingen als exoskeletten en slimme beamers. Bedrijven zetten veelbelovende technologische hulpmiddelen echter nog beperkt in op de werkvloer voor mensen met een beperking. Dat is een gemiste kans voor werkgever en werknemer.

Coalitie voor Technologie en Inclusie

Een belangrijke oorzaak voor de beperkte toepassing is dat technologieontwikkelaars vaak onvoldoende weten waaraan werknemers met beperkingen behoefte hebben op de werkvloer. Om de kansen van technologie te verzilveren, moeten de domeinen van werk en technologie dichter bij elkaar worden gebracht. Daartoe is begin dit jaar de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) ingesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De CTI wil bereiken dat technologie op de werkvloer wordt ingezet voor mensen met een beperking, en stimuleert dat in pilots uit te proberen.

Ervaring opdoen via pilots

Om concrete ervaringen op te doen, organiseert de CTI een Challenge, die 23 november 2018 van start is gegaan. Technologieontwikkelaars, werkgevers, werknemers en hun begeleiders worden uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan en concrete ideeën uit te werken voor een pilot. Die ideeën kunnen ze tot 25 januari 2019 indienen bij de coalitie. Daarna beoordeelt een vakkundige jury welke ideeën worden gehonoreerd en daarmee begeleiding en financiering ontvangen.

Onderzoek om te leren

De CTI wil leren van de ervaringen die in de pilots worden opgedaan. Daarvoor is onderzoek nodig. UWV stelt via deze oproep onderzoekssubsidie beschikbaar om zicht te krijgen op:

  1. hoe het proces van implementatie verloopt;

  2. de resultaten van de pilots, waaronder de toegankelijkheid van werk, de kwaliteit van werk (is het werk voldoende uitdagend en interessant) en de economische haalbaarheid;

  3. welke (externe) barrières verdere opschaling in de weg staan (kan de technologie ook elders worden ingezet, biedt het mensen met een beperking meer mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan en welke barrières moeten daarvoor worden weggenomen).

Meer informatie

Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Startnotitie die via UWV Markplaats is te raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten