Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen

Publicatiedatum: 12 sep 2014

Dit subsidierapport geeft een overzicht van de problematiek rondom arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tevens wordt ingegaan op factoren binnen de verschillende circuits waar de jongeren mee te maken hebben die de kansen op de arbeidsmarkt beïnvloeden. De sociale omgeving, het onderwijs, de zorg, de arbeidstoeleiding en re-integratie, reclassering/justitie en werkgevers komen aan bod. Op basis van de bevindingen doen de onderzoekers uitspraken over wat de arbeidsparticipatie kan helpen bevorderen. Een aantal lopende initiatieven die als veelbelovend worden gezien, wordt daarbij aangehaald. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2014) komt voort uit de subsidieronde 2012 ‘Bevorderen arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking’. Het is uitgevoerd door Ecorys, met subsidie van UWV.


Download: Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten