Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW

Publicatiedatum: 11 jun 2021

Deze tussenrapportage van de effectmeting WW-dienstverlening UWV brengt de ervaringen met de persoonlijke WW-dienstverlening van UWV en de invloed ervan op sollicitatievaardigheden, houding en gedrag bij het zoeken naar werk in beeld.

Sinds 2017 zet UWV weer meer in op persoonlijke dienstverlening voor WW-gerechtigden. Om na te gaan hoe WW’ers deze dienstverlening waarderen en hoe de dienstverlening houding en gedrag bij het zoeken naar werk beïnvloedt, heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht van UWV hiernaar onderzoek verricht.

Belangrijkste bevindingen:

  • De inzet van persoonlijke dienstverlening zorgt in het algemeen voor een grotere klanttevredenheid. Bij een grote groep WW-klanten bestaat duidelijk behoefte aan persoonlijke aandacht. Die mag volgens de klanten zelf wat meer op hun persoonlijke situatie gericht zijn.
  • Persoonlijke dienstverlening heeft een positieve invloed op kennis, houding en gedrag bij het zoeken naar werk. In het bijzonder de intentie om naar werk te zoeken en de intensiteit van het zoekgedrag worden positief beïnvloed. Dit is deels te danken aan een toename van de kennis van sollicitatiemethoden en arbeidsmogelijkheden, een positievere visie op de terugkeer naar werk en meer zelfreflectie. Op andere houdingsaspecten als vertrouwen in werkzoekvaardigheden en werkzoekmotivatie bleek de dienstverlening niet van invloed.
  • De invloed op het werkzoekgedrag is iets groter bij mensen met een grotere kans op werk. Mensen met een kleinere kans op werk ervaren daarentegen juist een iets grotere meerwaarde van de dienstverlening.

Naast dit rapport levert de evaluatie van de persoonlijke dienstverlening WW nog twee rapporten op. Het gaat allereerst om een ‘harde meting’ van de effecten op WW en werk over de relatief korte termijn van 12 maanden. Deze tussenrapportage is nu ook verschenen. Begin 2022 verschijnt eenzelfde ‘harde meting’ van de effecten, maar dan over de langere termijn van 30 maanden. Dan zal ook de vraag worden beantwoord of de besparingen op de uitkeringslasten opwegen tegen de kosten van de dienstverlening.

Download: Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten