Effecten van persoonlijke dienstverlening op kans op werk en uitstroom uit de WW

Publicatiedatum: 11 jun 2021

Deze tussenrapportage van de effectmeting WW-dienstverlening UWV brengt de effecten van de persoonlijke WW-dienstverlening van UWV op werkhervatting en uitstroom uit de WW binnen 12 maanden na instroom in beeld.

Sinds 2017 zet UWV weer meer in op persoonlijke dienstverlening voor WW gerechtigden. Om na te gaan of dit hun kansen op de arbeidsmarkt verbetert en uitstroom uit de WW bevordert, heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht van UWV een experimenteel onderzoek uitgevoerd.

Belangrijkste bevindingen:

  • Persoonlijke dienstverlening aan WW-klanten in de vorm van een gesprek en eventuele aanvullende dienstverlening verhoogt de kans op werk en vermindert het beroep op de WW twaalf maanden na WW-instroom met 2 procentpunt. Dit betekent dat van de 100 werkzoekenden er gemiddeld 2 extra aan het werk komen en er ook 2 extra uit de WW stromen.
  • Vooral bij de wat kansrijkere WW-klanten neemt door het inzetten van persoonlijke dienstverlening de baankans toe en het beroep op de WW af, namelijk met 3 procentpunt.
  • De eerste 12 maanden na WW-instroom is geen significant effect van handhaving op de baankans gevonden. Wel is er dankzij handhaving tijdelijk, tussen maand zes en maand elf, sprake van een significant hogere uitstroom uit de WW.

Naast dit rapport levert de evaluatie van de persoonlijke dienstverlening WW nog twee rapporten op. Het gaat allereerst om een kwalitatieve evaluatie van de effecten van en ervaringen met de persoonlijke dienstverlening WW. Deze tussenrapportage is nu ook verschenen. Begin 2022 verschijnt een ‘harde meting’ van de effecten op WW en werk over de langere termijn van 30 maanden. Dan zal ook de vraag worden beantwoord of de besparingen op de uitkeringslasten opwegen tegen de kosten van de dienstverlening.

Download: Effecten van persoonlijke dienstverlening op kans op werk en uitstroom uit de WW (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten