Stressgerelateerde klachten en verzuim zijn voor veel medewerkers en werkgevers een probleem. Carapax IT heeft met behulp van technologie een methode ontwikkeld om stressgevoelige medewerkers (zoals mensen met autisme) beter te kunnen begeleiden bij het voorkomen van en het beter omgaan met stress. Deze methode is beproefd tijdens een pilot, die mogelijk werd gemaakt door de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI). Met een Fitbit (een activity tracker) wordt de hartslagvariabiliteit gemeten, een veelgebruikte indicator voor stress. In de bijbehorende app vult de deelnemer dagelijks een vragenlijst in over een aantal zelfgekozen stressoren. Deze twee metingen gecombineerd vormen een rapportage die de deelnemer elke week ontvangt en kan bespreken met een coach.

In totaal hebben 57 mensen met een (psychosociale) arbeidsbeperking die gevoelig zijn voor stress, meegedaan aan de pilot. Deze groep bestond uit 20 SW‑medewerkers, 5 studenten, 25 werkzoekenden en 7 medewerkers bij een reguliere werkgever. De coaching was soms individueel en soms in groepsverband.

Voornamelijk kwalitatieve onderzoeksmethoden laten zien dat de methode met behulp van de beproefde technologie verschillende baten oplevert. Zo geven de coaches van deelnemers aan dat werknemers meer zelfinzicht en zelfvertrouwen hebben gekregen, waardoor zij vaker regie over hun eigen leven nemen. Zelf geven de deelnemers aan dat hun ervaren gezondheid is vergroot en dat ze meer baanzekerheid ervaren.

Deze pilotbeschrijving maakt deel uit van een groter onderzoek waarin 8 verschillende inclusieve technologieën zijn getest in het werk of tijdens de re‑integratie van mensen met diverse arbeidsbeperkingen (mentaal en fysiek). Meer informatie hierover is te vinden in het eindrapport over de evaluatie pilots inclusieve technologie 2021–2023.