Kort na de introductie van de WIA in 2006 is UWV een monitoringonderzoek gestart onder een cohort cliënten dat een WGA-uitkering toegekend kreeg. Via periodieke enquêtes geven deze cliënten hun perceptie op de werking van het geheel aan prikkels, rechten en plichten.

Met dit door Bureau AStri uitgevoerde onderzoek wil UWV zicht krijgen op het verloop van de re‑integratie van WIA-cliënten (en de rol van UWV hierin) en op de inkomensconsequenties die zij ondervinden. Verder wil UWV uit het oogpunt van klantgerichtheid weten in hoeverre de dienstverlening aansluit bij de behoeften en verwachtingen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte cliënten.

Bij dit rapport verscheen ook een bijlage met de gebruikte vragenlijsten.