Deze vragenlijsten zijn een bijlage bij het rapport Monitoring WGA-instromers van 2006.