Deze bijlage hoort bij de tegelijkertijd verschenen Monitor arbeidsbeperkten en werk 2007–2009, de eerste ‘echte’ monitor waarmee we de ontwikkeling in werken en re‑integratieondersteuning bij mensen met een functionele beperking volgen.