Voor de meeste jonggehandicapten zal reguliere arbeid zonder aanpassingen te hoog gegrepen zijn. De ervaringen met re-integratiedienstverlening in verschillende landen - Duitsland, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Tsjechië - bevestigen deze stelling. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen of het aanpassen van bestaande arbeidsplaatsen noodzakelijk is. Financiële middelen zijn blijkbaar niet genoeg om werkgevers over te halen om nieuwe banen te creëren voor jonggehandicapten.

UWV publiceerde ook een samenvatting van dit rapport met kennismemo Arbeidsparticipatie, een onderzoek naar Europese systemen en praktijken: een onderzoek in het kader van het subsidiethema Wajong.

Dit onderzoek (looptijd: 2007-2010) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door OSA, Institute for Labour Studies Tilburg en de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit van Tilburg, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.