Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in instituties en wet- en regelgeving als het gaat om de arbeidstoeleiding, plaatsing en behoud van werk voor jonggehandicapten in Europa? OSA, Institute for Labour Studies Tilburg en de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit van Tilburg, deden in het kader van de subsidieronde Wajong 2007 met subsidie van UWV onderzoek naar deze vraag. Dit resulteerde in het rapport Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken. Daaruit blijkt dat voor de meeste jonggehandicapten reguliere arbeid zonder aanpassingen te hoog gegrepen zal zijn. De ervaringen met re-integratiedienstverlening in verschillende landen – Duitsland, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Tsjechië – bevestigen deze stelling. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen of het aanpassen van bestaande arbeidsplaatsen noodzakelijk is. Financiële middelen zijn blijkbaar niet genoeg om werkgevers over te halen om nieuwe banen te creëren voor jonggehandicapten.