Van de aanvragen voor de zevende periode NOW zijn er inmiddels 32.700 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen ruim 592.000 mensen in dienst hebben, is in totaal een voorschotbedrag van 775 miljoen euro overgemaakt. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 50 procent. Tot nu toe zijn 1150 aanvragen afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de referentiemaand nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Als alle aanvragen zijn verwerkt, publiceert UWV weer een factsheet over de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en bedrijfsgrootte. Eerder verscheen al een factsheet op basis van de eerste 22.500 toekenningen.

Het beroep op de NOW is in de zevende periode groter dan in de zesde periode NOW (juli-oktober 2021), toen de teller eindigde op 27.500 aanvragen, maar minder dan in de voorgaande vijf periodes.

UWV bereidt zich inmiddels voor op de aanvragen voor de achtste periode NOW, die loopt van januari tot en met maart 2022. Werkgevers kunnen hiervoor vanaf maandag 14 februari tot en met woensdag 13 april een aanvraag indienen bij UWV.

Ondertussen is UWV ook al geruime tijd bezig met de definitieve berekeningen van de tegemoetkomingen in de eerdere NOW-periodes. Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot gebaseerd op de loonsom in de referentiemaand en een verwacht omzetverlies. Later wordt op basis van de loonsom in de bewuste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Werkgevers moeten die definitieve berekening zelf aanvragen en daarbij zelf hun daadwerkelijke omzetverlies doorgeven. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot hoort daarbij ook een derdenverklaring of een accountantsverklaring. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling of een terugbetaling van (een deel van) het voorschot.

Voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020) is de deadline inmiddels verstreken en kan de definitieve berekening niet meer aangevraagd worden. Wel is een deel van de werkgevers nog bezig met de afronding van hun derden- of accountantsverklaring. Voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) kunnen werkgevers sinds 15 maart 2021 de definitieve berekening aanvragen. Ze hebben hiervoor nog twee maanden de tijd, tot en met 31 maart 2022. Voor de derde periode NOW (oktober-december 2020) is het loket nog open tot en met 22 februari 2023.

Sinds deze week kunnen werkgevers ook de definitieve berekening van de vierde (januari-maart 2021) en vijfde (april-juni 2021) periode NOW aanvragen. Ook hiervoor hebben werkgevers de tijd tot en met 22 februari 2023.