Werkgevers kunnen sinds 13 december 2021 een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent. Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven was 80 procent, maar is door het kabinet verhoogd naar 90 procent, in verband met de volledige lockdown. Omdat deze wijziging is doorgevoerd nadat het aanvraagloket al was geopend, blijft de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gerekend met maximaal 90 procent omzetverlies. Het voorschot dat UWV overmaakt, is zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

In totaal zijn er tot nu toe bijna 28.000 aanvragen voor de zevende periode NOW binnengekomen. Hoewel de periode waarover de tegemoetkoming wordt toegekend al voorbij is, kunnen werkgevers nog tot en met 31 januari 2022 een aanvraag in dienen.

De factsheet is gebaseerd op de 23.433 verwerkte aanvragen tot en met donderdag 6 januari 2022. Daarvan zijn er 22.568 goedgekeurd. Deze werkgevers, samen goed voor zo’n 425.000 werknemers, hebben allemaal hun voorschot ontvangen, in totaal dus 587 miljoen euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent.

Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen voor NOW.

Van de toegekende aanvragen voor de zevende periode NOW komen er tot nu toe zo’n 1700 (ruim zeven procent) van deze starters. Bijna zestig procent hiervan betreft starters in de sector horeca en catering. Daarna volgt de sector detailhandel, goed voor veertien procent van de starters. De startende werkgevers hebben in totaal zo’n 21 miljoen euro als voorschot ontvangen. Het opgegeven verwachte omzetverlies in deze groep is gemiddeld 56 procent.

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Veruit het grootste aandeel in het aantal toekenningen heeft de sector horeca en catering (10.689), op afstand gevolgd door detailhandel (3.477) en overige commerciële dienstverlening (2.758);
  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (€ 212 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 82 miljoen) en overige commerciële dienstverlening (€ 78 miljoen);
  • Veruit de meeste toekenningen, 13.379 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 118 toegekende aanvragen;
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (3.719), gevolgd door Rijnmond (1.724) en Midden-Utrecht (1.197).