Ook nu staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende periode NOW. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Er is een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag, de opslag voor werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens staan die de basis vormen voor de NOW-tegemoetkoming, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om de vergoeding gelijk te houden. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

UWV betaalt in eerste instantie zoals altijd een voorschot van 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Alle informatie over de achtste periode NOW is te vinden op de website van UWV.

Werkgevers die nog loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december 2021 hebben daarvoor nog één week de tijd. Het loket voor de zevende periode NOW is nog open tot en met maandag 31 januari 2022. Tot nu toe hebben 36.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de zevende periode NOW. Eerder publiceerde UWV een factsheet met informatie over de eerste 22.500 toegekende aanvragen.

De overgrote meerderheid van de ruim 139.000 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de eerste periode NOW (maart-mei 2020) heeft een aanvraag ingediend voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming. Zij vertegenwoordigen ruim 7.7 miljard euro van het totale voorschotbedrag van 7.9 miljard euro. Dat schrijft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de 9.500 werkgevers die nog geen gegevens hadden doorgegeven op 31 oktober 2021, de officiële deadline, heeft uiteindelijk bijna de helft dat alsnog gedaan in de laatste herstelronde die liep tot 9 januari 2022. 5840 bedrijven hebben ook in de herstelronde niet gereageerd en geen vaststelling aangevraagd, ondanks (herhaalde) herinneringen door UWV. UWV kan daardoor niet bereken wat hun definitieve tegemoetkoming is en deze wordt daarom op nul vastgesteld. Dit betekent dat ze hun voorschot moeten terugbetalen. Zij vertegenwoordigen een voorschotbedrag van ongeveer 160 miljoen euro. Deze werkgevers kunnen nog in bezwaar tegen dit besluit. Ook hebben zij, zoals alle werkgevers die een (een deel van) hun voorschot moeten terugbetalen, de mogelijkheid om een ruime betalingsregeling te treffen.