Van de aanvragen voor de achtste periode NOW zijn er inmiddels ruim 18.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 352.000 mensen in dienst hebben, is de eerste en deels ook al de tweede termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal 497 miljoen euro. UWV betaalt het voorschot in drie termijnen. Zo’n 500 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de referentiemaand nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Als alle aanvragen zijn verwerkt, publiceert UWV weer een factsheet over de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en bedrijfsgrootte. Eerder verscheen al een factsheet op basis van de eerste 8.000 toekenningen.

Met de sluiting van het achtste NOW-loket komt een eind aan de grootste coronasteunmaatregel van het kabinet. ‘De uitvoering van deze maatregel heeft veel inzet, denkkracht, creativiteit én flexibiliteit gevraagd van onze medewerkers’, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘Ik ben ongelooflijk trots op deze collega’s die zo een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de aanpak van de coronacrisis. Zij hebben ruim twee jaar lang alles op alles gezet om werkgevers snel van een voorschot te voorzien, zodat zij salarissen konden doorbetalen en werkgelegenheid behouden kon blijven.’

In totaal heeft UWV over alle acht periodes tot nu toe ruim 22,8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd aan werkgevers. Dat bedrag wordt nog iets hoger als straks alle aanvragen van de achtste periode NOW zijn verwerkt.

De achtste en laatste periode was de op een na rustigste periode wat betreft het aantal aanvragen. Het drukst was het in de eerste periode NOW (maart-mei 2020) toen ruim 148.000 aanvragen binnenkwamen en uiteindelijk 139.500 werkgevers NOW kregen toegekend. Zij ontvingen in totaal een voorschotbedrag van 7,9 miljard euro.

In de tweede periode NOW (juni-september 2020) was het met 65.000 aanvragen, waarvan ruim 63.500 toekenningen, en een voorschotbedrag van 4,3 miljard euro, een stuk rustiger. In de derde periode NOW (oktober-december 2020) eindigde de teller, mede door de volledige lockdown die op 15 december 2020 inging, weer hoger: 82.000 aanvragen, 78.000 toekenningen. UWV keerde toen 2,8 miljard euro uit.

De vierde periode NOW (januari-maart 2021) was goed voor nog eens 79.000 aanvragen, 75.000 toekenningen en een voorschotbedrag van 3,3 miljard euro. In de vijfde periode NOW (april-juni 2021) liep het beroep op de regeling al fors terug, naar 46.000 aanvragen. Daarvan werden er bijna 45.000 toegekend. UWV betaalde deze werkgevers zo’n 2 miljard euro.

In de zesde periode NOW (juli-september 2021) was het beroep op de steunmaatregel het geringst. Er kwamen toen zo’n 27.500 aanvragen binnen, waarvan er ruim 26.000 werden toegekend, goed voor een voorschotbedrag van 1,1 miljard euro.

De zesde periode betekende aanvankelijk ook de afsluiting van de steunmaatregel, maar nadat eind november 2021 een nieuwe lockdown werd afgekondigd, besloot het kabinet dat werkgevers opnieuw loonsteun konden aanvragen. UWV opende toen op 13 december het loket voor de zevende periode NOW, die dit keer twee maanden besloeg, november en december 2021. Dat leidde tot 42.000 aanvragen, 41.000 toekenningen en een uitgekeerd voorschot van 916 miljoen euro.

In de bijlage een overzicht van alle voorschotperiodes.

Voor UWV zit het werk er nog niet op. UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps: ‘Bij de voorschotten was alles er op gericht om werkgevers in nood snel van geld te voorzien. Achteraf bepalen we op welk bedrag werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dat is een complex proces dat veel meer werk en daarmee een langere doorlooptijd kost. Daar zijn we nog zeker tot in 2024 mee bezig.’

Ook hier geldt dat UWV werkgevers zo goed mogelijk blijft informeren en ondersteunen om dit goed af te ronden. ‘We helpen ze bij de aanvraag voor de definitieve berekening, maar bieden ook ruime betalingsregelingen aan werkgevers die uiteindelijk het voorschot deels of volledig moeten terugbetalen. Ook in deze fase blijven we er voor de werkgevers.’