Werkgevers kunnen sinds 14 februari loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en maart 2022. Ook in de achtste periode NOW staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende periode NOW. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

UWV betaalt in eerste instantie zoals altijd een voorschot van 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

In totaal zijn er tot nu toe ruim 15.000 aanvragen voor de achtste periode NOW binnengekomen. De factsheet is gebaseerd op de 8.135 verwerkte aanvragen tot en met vrijdag 25 februari. Daarvan zijn er 7.892 goedgekeurd. Deze werkgevers, met in totaal ruim 170.000 werknemers, hebben allemaal de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal dus 149 miljoen euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 56 procent.

De factsheet die UWV publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (3.478), overige commerciële dienstverlening (1.304) en detailhandel (895);
  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (eerste termijn € 43 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (eerste termijn € 38 miljoen) en overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 18 miljoen);
  • Veruit de meeste toekenningen, 4.578 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 45 toegekende aanvragen;
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (1.400), gevolgd door Rijnmond (608) en Midden-Utrecht (455).

Werkgevers kunnen nog tot en met 13 april loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en met maart 2022. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat ondernemers per april geen gebruik meer kunnen maken van de NOW-regeling.