Om richting te geven aan mensen die (ander) werk zoeken, inventariseert UWV in welke beroepen de kans op het vinden van een baan groot is en in welke juist minder. We doen dat niet alleen landelijk, maar ook regionaal. Daarnaast brengen we in kaart wat de belangrijkste ontwikkelingen in bepaalde sectoren zijn: een overzicht van de werkgelegenheid, de ontwikkeling van vacatures, tekorten en overschotten en kansen per sector.

Eenzelfde soort informatie verzamelen we over specifieke groepen op de arbeidsmarkt: hoe is de situatie en zijn de kansen van bijvoorbeeld jongeren tot 27 jaar en wat gebeurt er met mensen die in de WW zitten?

Aparte vermelding verdient het dashboard skills. Daarmee geeft UWV inzicht in de belangrijkste taken van een bepaald beroep en in welke vaardigheden iemand moet hebben om een beroep te kunnen uitoefenen. UWV laat ook zien voor welke beroepen dezelfde skills nodig zijn. In het project CompetentNL werkt UWV samen met partners aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor de beschrijving van beroepen en skills. Die kan helpen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Met al deze kennis en activiteiten faciliteert UWV de overstap naar andere, kansrijker beroepen.