‘We hebben veel gesprekken gevoerd met medewerkers en tal van externe partijen, zoals wetenschappers, gemeenten, politici, andere uitvoeringsorganisaties en natuurlijk collega’s van SZW. Ik had zelf bij mijn aantreden vorig jaar al geconstateerd dat het waardevol is als we onze positie, onze rol en wat we willen bereiken duidelijker markeren. Als houvast voor ons handelen, en op die manier kun je ook veel beter doen aan verwachtingsmanagement.’

‘Klopt. Wij zien bijvoorbeeld een lacune op de arbeidsmarkt als het gaat om preventie, dus het voorkomen van werkloosheid. Er zijn mensen die met ontslag worden bedreigd, maar niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een deel van die mensen komt in de WW terecht, als je die eerder ondersteuning biedt was dat niet gebeurd. Met regionale mobiliteitsteams pakken we dat nu concreet aan, samen met gemeenten en sociale partners. We zijn ook gestart met het melden van knelpunten in de regelgeving aan de minister, die deze weer doorstuurt naar de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld als regelgeving niet rechtvaardig uitpakt voor mensen. Geef ons de ruimte en pas de regelgeving aan, zodat wij onze dienstverlening beter kunnen invullen. En daarmee onze maatschappelijke doelen kunnen bereiken.’

‘We werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen – in veel gevallen loopt dat via deelname aan de arbeidsmarkt. En hoe we daar als UWV beter invulling aan kunnen geven. Meedoen gaat dus niet alleen over werk vinden, maar ook of je je geholpen voelt door de overheid. Dan gaat het dus over de kwaliteit van onze dienstverlening, daar kunnen we nog een slag in maken. Niet omdat het nu niet goed is, maar omdat het beter kan. De klanttevredenheid ligt nu tussen de 7 en 7,5, maar ik hoop dat dat over een paar jaar structureel hoger uitkomt.’

‘We moeten meer aansluiten op de behoeftes van de mensen die van ons afhankelijk zijn. Een groot deel van onze dienstverlening heeft een massaal karakter, denk aan de aanvraag online van een uitkering. Dat verloopt voor het merendeel van onze cliënten prima. Maar sommige mensen kunnen daar niet mee uit de voeten, die moet je iets anders bieden. Meer uitleg en begeleiding. Of mogelijk is er veel meer aan de hand: iemand komt voor een uitkering, maar er is ook sprake van schuldenproblematiek. Dan is er meer nodig, zoals schuldhulpverlening. En dan is het belangrijk dat wij mensen de juiste weg wijzen. Het kan ook zo zijn dat een beslissing wel kloppend is volgens de wet, maar het lost helemaal niet het probleem op wat die wet beoogt. Op die momenten moet veel meer de menselijke maat terug.’

‘We willen graag stabiliteit vanuit de politiek. We hopen dat we de menselijke maat voor de langere termijn kunnen toepassen.’

‘We zaten bij de formateur met een afvaardiging van de publieke dienstverleners. Gezamenlijk hebben we gezegd dat we meer aandacht willen voor de uitvoering. En de UWV-ambities en strategie sluiten daar goed op aan. De rode draad is dat we allemaal te maken hebben met verouderde ict en die willen moderniseren. En dat we allemaal meer ruimte vragen om de menselijke maat toe te passen.’

Klik hier voor de strategie van UWV 2021-2025.