Ik wil een factuur indienen

U kunt voor de volgende diensten een digitale factuur bij UWV indienen:

  • re-integratiediensten die benoemd zijn in het Inkoopkader re-integratiedienstverlening;
  • scholing;
  • interventies van klanten voor wie UWV de Ziektewet arborol vervult.