Voor een creditfactuur gelden dezelfde voorwaarden als voor een factuur. Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Vermeld altijd de tekst ‘creditfactuur’ op de factuur.
  • De opgenomen bedragen zijn negatief.
  • Crediteer altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur.