Direct na de levering van producten of diensten kunt u uw factuur sturen. Zorg ervoor dat uw factuur voldoet aan onze eisen. Een factuur die niet aan de eisen voldoet, nemen wij niet in behandeling. Wij sturen deze factuur dan terug. Vermeld altijd de volgende gegevens op uw factuur:

 • het factuuradres:

  UWV
  FEZ Accounting House Crediteuren
  Postbus 57025
  1040 CZ Amsterdam

 • het inkoopordernummer of kostenplaatsnummer van UWV. Deze heeft u gekregen van uw contactpersoon bij UWV.
 • de naam van uw UWV-contactpersoon
 • de wettelijke factuurgegevens. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie.
 • gegevens over de levering (aantal, prijs)
 • een omschrijving van de levering
 • de facturerings- en afleverperiode
 • Vermeld op iedere factuur het inkoopordernummer dat op de bijbehorende inkooporder staat. Per inkoopordernummer mag u 1 of meerdere facturen sturen. Het is niet mogelijk om 1 factuur op te sturen voor meerdere inkooporders.
 • Op de inkooporder die UWV u stuurt zijn de orderregels genummerd. Vermeld deze orderregels in uw factuurregels.
 • Het totale factuurbedrag, of de som van deelfacturen, mag niet hoger zijn dan het bedrag van de inkooporder.
 • uw e-mailadres en telefoonnummer. UWV gebruikt deze contactgegevens bij vragen over de factuur.

Herstellen fout in factuur

Heeft u een foute factuur gestuurd? Doe dan het volgende om deze te herstellen:

 • Stuur een nieuwe factuur met een nieuw factuurnummer voor het volledige bedrag van de originele factuur.
 • Vermeld de tekst ‘creditfactuur’, het inkoopnummer, het kostenplaatsnummer en het factuurnummer van de originele factuur.